lunes, 1 de octubre de 2012


La intervenció en els menors de 14 anys que tenen comportaments que es considerarien delicte si fossin majors d'aquesta edat.

J. Mayoral Simón, A. Muro Marquina

Butlletí d’Inf@ncia nº 60, 2012.

El tractament dels delictes comesos per infants i adolescents ha variat amb el temps.  Aquesta evolució abasta des de la determinació del que és delicte en cada època  fins al model de justícia de menors d’edat prevalent en cada època. Pel que fa a  aquest article, analitzarem únicament l’evolució de la determinació de l’edat i les  seves conseqüències en la intervenció.


CORREO ADMINISTRADOR DEL BLOG