martes, 15 de noviembre de 2011

LIBRO DE PONENCIAS


Jornades de formació per a responsables polítics de joventut 2011 "En temps de crisi... polítiques de joventut?"

Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Direcció General de Joventut,  octubre 2011


 

Jornadas de formación para responsables políticos de juventud 2011 "¿En tiempos de crisis... políticas de juventud? 

Fuente: DIXIT


CORREO ADMINISTRADOR DEL BLOG