miércoles, 9 de septiembre de 2015

Normativa:


Decret 169/2015, de 21 de juliol, pel qual s'estableix el procediment per facilitar el coneixement dels orígens biològics

Departament de Benestar Social i Família. G. de C.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 6919, 2015CORREO ADMINISTRADOR DEL BLOG