martes, 5 de mayo de 2015


Guia de continguts de la intervenció educativa en cànnabis. Mesura alternativa a la sanció administratia per consum o tinença de drogues il·legals a la via pública per part de menors d'edat

Guía de contenidos de la intervención educativa en cannabis. Medida alternativa a la sanción administrativa por consumo o tenencia de drogas ilegales en la vía pública por parte de menores de edad.

S. Valmayor/J.  Larriba.

Diputación de Barcelona, 2015
CORREO ADMINISTRADOR DEL BLOG