martes, 12 de mayo de 2015

ELS JULIOLS


Implicacions professionals en l’abordatge dels maltractaments infantils: eines de detecció i intervenció

6/10 julio 2015 Barcelona. Programa


Conviértete en la mejor versión de ti mismo. Técnicas de mejora personal basadas en la programación neurolingüística (PNL)

6/10 julio 2015 Barcelona. Programa


CORREO ADMINISTRADOR DEL BLOG