lunes, 17 de diciembre de 2012

GUÏA

Acollemento familiar de menores. Guía para profesionais dos servizos sociais

Subdirección Xeral de Familia e Menores, Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia, 2012.CONTENIDO
1. Introdución.
2. Que é o acollemento familiar?
3. Outros conceptos relacionados.
4. Modalidades de acollemento familiar.
5. Que menores poden ser acollidos.
6. A actuación dos servizos sociais 
e dos Equipos Técnicos de Menores da Xunta de Galicia.
7. Como e quen pode solicitar un acollemento familiar.
8. Quen debe consentir o acollemento.
9. A formalización do acollemento familiar.
10. A remuneración dos acollementos.
11. O desenvolvemento do acollemento.
12. A relación entre o menor acollido e os seus pais .
13. Os acollementos profesionalizados.
14. Outros beneficios para as familias acolledoras .
15. Onde informarse.
16. Lexislación aplicable
AnexosCORREO ADMINISTRADOR DEL BLOG