martes, 2 de octubre de 2012

PROPUESTA PARA ELEl Pacte per a la Infància a Catalunya 

Pacto para la infancia en Cataluña.

D. de Benestar Social i Família.
G. de Catalunya, 2012.


"El Pacte per a la Infància a Catalunya ha de ser l’instrument de consens que ens permeti avançar en matèria de drets i deures dels infants, així com en el seu benestar. La seva elaboració comporta que els diferents actors que hi intervinguin arribin a un punt de trobada que permeti treballar conjuntament per a la infància i l’adolescència de Catalunya."


CORREO ADMINISTRADOR DEL BLOG