miércoles, 13 de febrero de 2013

MONOGRÁFICO "El acogimiento familiar como medida de protección"


L'acolliment familiar com a mesura de protecció.

ALIMARA, Rev. de Trabajo. Soc., nº 57, 2012


Deu anys del programa Famílies Cangur al Consell de Mallorca. Què hi ha darrera les xifres?
J. Escandell Mayans

L’acolliment familiar dins una actuació ecològica i comunitària en l’atenció a la infancia.
M. Gordo Sevilla. 

Tornar a començar. El final dels acolliments familiars. 
J. Díaz Cappa

Una ullada a l’acolliment des de l’equip de suport. 
M. Muiños

Reptes i dilemes en acolliment familiar. El suport psicoterapèutic en famílies acollidores. 
J. M. Rodríguez  de Castro.

La captació en models d’acolliment familiar voluntari. 
R. L. Casadó Tarín. 

El suport a la família biològica, un factor bàsic per a la reunificació en els acolliments familiars i residencials. 
P. Amorós y otros

Vincle, afecció i acolliment familiar temporal
E. M. Muñoz Santos y otros.

Família d’acollida: una nova forma de vida. 
C. Artero. 

"Vols compartir la teva família?" 
J. Ferrer y M. Lafuente.

CORREO ADMINISTRADOR DEL BLOG