viernes, 15 de febrero de 2013

GUÍA ACOGIMIENTO FAMILIAR
Acollemento familiar de menores. Guía para profesionais dos servizos sociais

C. de Traballo e Benestar, Secr. Xeral de Política Social  Subdirecc. Xeral de Familia e Menores. 
Xunta de Galicia , 2012

CORREO ADMINISTRADOR DEL BLOG