lunes, 25 de junio de 2012

JURISPRUDENCIA


Comentari de la sentència núm. 565/2009, de 31 de juliol, de la Sala Civil, Secció 1a, del Tribunal Suprem: sobre el retorn de l'infant o adolescent desemparat a la família biològica.

Comentario de la sentencia nº 565/2009, de 31 de julio, de la SAla Civil, Secc. 1ª del Tribunal Supremo: sobre el retorno del niño o adolescente desamparadop a la familia  biológica 

Cristina Reyes Fernández; Jurista de la Direcció General d'Atenció a la Infància
l'Adolescència, Generalitat de CAtalunya.

Inf@ncia. nº 58, Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Generalitat de Catalunya, 2012.

CORREO ADMINISTRADOR DEL BLOG